Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 02:58
kontakt
BIOERG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 151,00 261,00
72,8%
95,00
-63,6%
102,00
7,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 504,00 -197,00
---
-39,00
---
1,00
---
Zysk (strata) brutto 485,00 -198,00
---
-42,00
---
-4,00
---
Zysk (strata) netto 447,00 -160,00
---
-42,00
---
4,00
---
Amortyzacja 9,00 9,00
0,0%
7,00
-22,2%
7,00
0,0%
Aktywa 1 416,00 1 384,00
-2,3%
1 188,00
-14,2%
1 149,00
-3,3%
Kapitał własny 451,00 291,00
-35,5%
249,00
-14,4%
252,00
1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
-25,0%
0,00
-33,3%
0,00
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
0,00
---
0,00
---