Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.23, godz. 14:28
kontakt
WESTREAL
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 21,00 4,00
-81,0%
2,00
-50,0%
1 799,00
89 850,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -36,00 -12,00
---
-14 055,00
---
717,00
---
Zysk (strata) brutto -38,00 -2,00
---
-14 064,00
---
706,00
---
Zysk (strata) netto -36,00 -2,00
---
-14 075,00
---
686,00
---
Amortyzacja 4,00 0,00
---
2,00
---
17,00
750,0%
Aktywa 19 184,00 18 581,00
-3,1%
4 161,00
-77,6%
4 860,00
16,8%
Kapitał własny 14 417,00 14 541,00
0,9%
466,00
-96,8%
1 153,00
147,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,44 1,45
0,8%
0,05
-96,8%
0,12
144,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---
-1,41
---
0,07
---