Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.01, godz. 16:47
kontakt
WESTREAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 45,00 55,00
22,2%
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 38,00 62,00
63,2%
-7,00
---
-9,00
---
Zysk (strata) brutto 36,00 60,00
66,7%
-9,00
---
-14,00
---
Zysk (strata) netto 36,00 60,00
66,7%
-9,00
---
-13,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 4 702,00 5 206,00
10,7%
2 240,00
-57,0%
5 196,00
132,0%
Kapitał własny 525,00 837,00
59,4%
-1 836,00
---
815,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,08
58,5%
-0,18
---
0,08
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,01
50,0%
-0,00
---
-0,00
---