Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.01, godz. 03:22
kontakt
WESTREAL
Półroczne skonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 9,00 0,00
---
2,00
---
334,00
16 600,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 77,00 -6,00
---
-7,00
---
-1,00
---
Zysk (strata) brutto 76,00 -8,00
---
-6,00
---
-1,00
---
Zysk (strata) netto 77,00 -13,00
---
-16,00
---
-1,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
8,00
---
Aktywa 19 133,00 19 152,00
0,1%
18 810,00
-1,8%
4 799,00
-74,5%
Kapitał własny 14 530,00 14 531,00
0,0%
14 525,00
-0,0%
466,00
-96,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,45 1,45
0,0%
1,45
0,0%
0,05
-96,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,00
---
-0,00
---
0,00
---