Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.05, godz. 09:14
kontakt
WESTREAL
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 9,00 0,00
---
0,00
---
20,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 77,00 -6,00
---
-7,00
---
-17,00
---
Zysk (strata) brutto 71,00 -13,00
---
-7,00
---
-22,00
---
Zysk (strata) netto 72,00 -18,00
---
-17,00
---
-22,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 19 150,00 19 147,00
-0,0%
18 786,00
-1,9%
4 650,00
-75,2%
Kapitał własny 14 582,00 14 546,00
-0,2%
14 533,00
-0,1%
489,00
-96,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,46 1,46
-0,2%
1,45
-0,1%
0,05
-96,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,00
---
-0,00
---
-0,00
---