Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.05, godz. 06:25
kontakt
WESTREAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -6,00
Zysk (strata) brutto -6,00
Zysk (strata) netto -6,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 18 786,00
Kapitał własny 14 533,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,45
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00