Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.04, godz. 10:50
kontakt
WESTREAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
20,00
---
45,00
125,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -15,00 -9,00
---
-8,00
---
38,00
---
Zysk (strata) brutto -17,00 -11,00
---
-11,00
---
36,00
---
Zysk (strata) netto -17,00 -11,00
---
-11,00
---
36,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 4 618,00 4 618,00
0,0%
4 650,00
0,7%
4 702,00
1,1%
Kapitał własny 512,00 500,00
-2,3%
489,00
-2,2%
525,00
7,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,05
-2,0%
0,05
-2,0%
0,05
8,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
-0,00
---
0,00
---