Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.11, godz. 21:04
kontakt
WESTREAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 55,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 62,00 -7,00
---
-9,00
---
-8,00
---
Zysk (strata) brutto 60,00 -9,00
---
-14,00
---
-10,00
---
Zysk (strata) netto 60,00 -9,00
---
-13,00
---
-10,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 5 206,00 2 240,00
-57,0%
5 196,00
132,0%
5 202,00
0,1%
Kapitał własny 837,00 -1 836,00
---
815,00
---
805,00
-1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,08 -0,18
---
0,08
---
0,08
-1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,00
---
-0,00
---
-0,00
---