Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.29, godz. 07:14
kontakt
SUNEX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 22 986,00 30 318,00
31,9%
31 153,00
2,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 591,00 3 517,00
35,7%
3 813,00
8,4%
Zysk (strata) brutto 2 240,00 3 498,00
56,2%
2 875,00
-17,8%
Zysk (strata) netto 1 841,00 2 949,00
60,2%
2 387,00
-19,1%
Amortyzacja 882,00 906,00
2,7%
920,00
1,5%
Aktywa 94 368,00 98 821,00
4,7%
113 517,00
14,9%
Kapitał własny 39 508,00 41 652,00
5,4%
44 039,00
5,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,95 2,05
5,4%
2,17
5,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,14
59,3%
0,12
-18,6%