Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 21:39
kontakt
AKCEPTFIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 58,00 49,00
-15,5%
41,00
-16,3%
42,00
2,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 105,00 95,00
-9,5%
25,00
-73,7%
-4,00
---
Zysk (strata) brutto 100,00 -15,00
---
10,00
---
-4,00
---
Zysk (strata) netto 100,00 -4,00
---
10,00
---
-4,00
---
Amortyzacja 7,00 7,00
0,0%
2,00
-71,4%
2,00
0,0%
Aktywa 14 161,00 13 758,00
-2,8%
13 223,00
-3,9%
13 050,00
-1,3%
Kapitał własny 4 805,00 4 658,00
-3,1%
4 668,00
0,2%
4 663,00
-0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,96 0,93
-3,0%
0,93
0,2%
0,93
-0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 -0,00
---
0,00
---
-0,00
---