Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 21:56
kontakt
MPLVERBUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-10-312022-01-312022-04-30
Przychody ze sprzedaży produktów 5 677,00 7 701,00
35,7%
5 539,00
-28,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 70,00 683,00
875,7%
120,00
-82,4%
Zysk (strata) brutto 69,00 684,00
891,3%
135,00
-80,3%
Zysk (strata) netto 55,00 553,00
905,5%
107,00
-80,7%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 8 612,00 10 466,00
21,5%
10 794,00
3,1%
Kapitał własny 5 154,00 5 706,00
10,7%
5 813,00
1,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,58 2,85
10,7%
2,91
1,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,28
885,7%
0,05
-80,4%