Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.23, godz. 09:12
kontakt
GENRG
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 12 728,00 22 193,00
74,4%
20 118,00
-9,3%
21 727,00
8,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 499,00 653,00
30,9%
1 423,00
117,9%
1 696,00
19,2%
Zysk (strata) brutto 528,00 346,00
-34,5%
713,00
106,1%
820,00
15,0%
Zysk (strata) netto 462,00 356,00
-22,9%
712,00
100,0%
1 028,00
44,4%
Amortyzacja 930,00 1 126,00
21,1%
1 128,00
0,2%
1 023,00
-9,3%
Aktywa 23 765,00 27 420,00
15,4%
29 176,00
6,4%
37 557,00
28,7%
Kapitał własny 12 791,00 13 102,00
2,4%
13 808,00
5,4%
14 838,00
7,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,13 0,14
2,3%
0,14
5,2%
0,15
7,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
-20,0%
0,01
75,0%
0,01
57,1%