Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.23, godz. 14:05
kontakt
GENRG
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7 106,00 14 512,00
104,2%
10 505,00
-27,6%
6 147,00
-41,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 258,00 841,00
-33,1%
990,00
17,7%
-239,00
---
Zysk (strata) brutto 1 133,00 760,00
-32,9%
764,00
0,5%
-575,00
---
Zysk (strata) netto 1 113,00 474,00
-57,4%
680,00
43,5%
-575,00
---
Amortyzacja 416,00 547,00
31,5%
598,00
9,3%
522,00
-12,7%
Aktywa 23 519,00 25 906,00
10,1%
28 813,00
11,2%
29 117,00
1,1%
Kapitał własny 13 424,00 13 233,00
-1,4%
13 782,00
4,1%
13 235,00
-4,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,14 0,14
-1,4%
0,14
4,4%
0,14
-4,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,00
-54,5%
0,01
40,0%
-0,01
---