Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.26, godz. 07:39
kontakt
GENRG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 5 950,00 3 663,00
-38,4%
2 427,00
-33,7%
3 720,00
53,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -178,00 611,00
---
151,00
-75,3%
-390,00
---
Zysk (strata) brutto -364,00 313,00
---
-1,00
---
-574,00
---
Zysk (strata) netto -406,00 439,00
---
-1,00
---
-574,00
---
Amortyzacja 268,00 262,00
-2,2%
261,00
-0,4%
262,00
0,4%
Aktywa 31 992,00 29 176,00
-8,8%
29 147,00
-0,1%
29 117,00
-0,1%
Kapitał własny 13 376,00 13 808,00
3,2%
13 807,00
-0,0%
13 235,00
-4,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,14 0,14
2,9%
0,14
0,0%
0,14
-4,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---
0,00
---
-0,01
---