Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.26, godz. 12:50
kontakt
GENRG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 660,00 2 063,00
-55,7%
5 619,00
172,4%
5 273,00
-6,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 233,00 367,00
57,5%
-556,00
---
416,00
---
Zysk (strata) brutto 169,00 315,00
86,4%
-728,00
---
309,00
---
Zysk (strata) netto 26,00 173,00
565,4%
-291,00
---
267,00
---
Amortyzacja 274,00 285,00
4,0%
294,00
3,2%
302,00
2,7%
Aktywa 25 906,00 26 218,00
1,2%
27 420,00
4,6%
28 944,00
5,6%
Kapitał własny 13 233,00 13 406,00
1,3%
13 102,00
-2,3%
13 369,00
2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,14 0,14
1,5%
0,14
-2,2%
0,14
2,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
-0,00
---
0,00
---