Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.18, godz. 23:02
kontakt
FINTECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 491,00 17 656,00
1 084,2%
3 443,00
-80,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -590,00 3 642,00
---
246,00
-93,2%
Zysk (strata) brutto -611,00 3 603,00
---
208,00
-94,2%
Zysk (strata) netto -497,00 2 928,00
---
153,00
-94,8%
Amortyzacja 7,00 515,00
7 257,1%
562,00
9,1%
Aktywa 22 094,00 24 054,00
8,9%
19 504,00
-18,9%
Kapitał własny 8 078,00 10 490,00
29,9%
10 667,00
1,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,14
29,7%
0,15
1,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,04
---
0,00
-95,0%