Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 22:08
kontakt
FINTECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 250,00 335,00
34,0%
527,00
57,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 34,00 -179,00
---
14,00
---
Zysk (strata) brutto 31,00 -160,00
---
14,00
---
Zysk (strata) netto 31,00 -160,00
---
14,00
---
Amortyzacja 52,00 31,00
-40,4%
31,00
0,0%
Aktywa 6 242,00 6 117,00
-2,0%
6 155,00
0,6%
Kapitał własny 6 163,00 6 003,00
-2,6%
6 018,00
0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,08
-2,4%
0,08
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
0,00
---