Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.26, godz. 20:54
kontakt
KORBANK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 319,00 2 575,00
11,0%
2 241,00
-13,0%
2 416,00
7,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 720,00 1,00
-99,9%
245,00
24 400,0%
224,00
-8,6%
Zysk (strata) brutto 767,00 -7,00
---
200,00
---
206,00
3,0%
Zysk (strata) netto 723,00 -126,00
---
125,00
---
131,00
4,8%
Amortyzacja 260,00 -255,00
---
294,00
---
265,00
-9,9%
Aktywa 29 753,00 31 826,00
7,0%
33 775,00
6,1%
33 938,00
0,5%
Kapitał własny 16 748,00 16 388,00
-2,1%
16 514,00
0,8%
16 698,00
1,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,39 3,32
-2,2%
3,34
0,8%
3,38
1,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,15 -0,02
---
0,02
---
0,03
8,0%