Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.25, godz. 22:33
kontakt
KORBANK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 686,00 3 488,00
29,9%
3 033,00
-13,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 249,00 524,00
110,4%
81,00
-84,5%
Zysk (strata) brutto 59,00 651,00
1 003,4%
-364,00
---
Zysk (strata) netto 10,00 634,00
6 240,0%
-364,00
---
Amortyzacja 358,00 497,00
38,8%
366,00
-26,4%
Aktywa 34 685,00 35 021,00
1,0%
34 095,00
-2,6%
Kapitał własny 17 351,00 17 985,00
3,7%
17 621,00
-2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,52 3,64
3,6%
3,57
-2,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,13
6 300,0%
-0,07
---