Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.26, godz. 16:20
kontakt
ONICO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 46 943,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -319,00
Zysk (strata) brutto -324,00
Zysk (strata) netto -324,00
Amortyzacja 230,00
Aktywa 100 600,00
Kapitał własny -100 774,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -67,90
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,22