Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.27, godz. 06:51
kontakt
INNOGENE
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 374,00 4 559,00
231,8%
29 883,00
555,5%
16 293,00
-45,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 430,00 487,00
---
8 655,00
1 677,2%
-41,00
---
Zysk (strata) brutto -1 472,00 518,00
---
8 524,00
1 545,6%
786,00
-90,8%
Zysk (strata) netto -1 486,00 366,00
---
6 143,00
1 578,4%
330,00
-94,6%
Amortyzacja 3 540,00 3 414,00
-3,6%
1 035,00
-69,7%
568,00
-45,1%
Aktywa 11 498,00 11 582,00
0,7%
15 214,00
31,4%
11 581,00
-23,9%
Kapitał własny 2 165,00 2 422,00
11,9%
8 162,00
237,0%
8 567,00
5,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,38 0,42
11,8%
1,43
236,9%
1,50
5,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,26 0,06
---
1,08
1 584,4%
0,06
-94,6%