Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.31, godz. 14:45
kontakt
INNOGENE
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
90,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -92,00 -41,00
---
-180,00
---
-729,00
---
Zysk (strata) brutto -62,00 -11,00
---
-160,00
---
-729,00
---
Zysk (strata) netto -62,00 -11,00
---
-160,00
---
-729,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 3 823,00 3 817,00
-0,2%
5 153,00
35,0%
4 459,00
-13,5%
Kapitał własny 2 534,00 2 455,00
-3,1%
2 046,00
-16,7%
678,00
-66,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,44 0,43
-2,9%
0,36
-16,7%
0,12
-66,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,00
---
-0,03
---
-0,13
---