Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.04, godz. 12:10
kontakt
INNOGENE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-06-302023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 90,00 90,00
0,0%
90,00
0,0%
90,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -84,00 -82,00
---
-82,00
---
-18,00
---
Zysk (strata) brutto -80,00 -78,00
---
-78,00
---
-18,00
---
Zysk (strata) netto -80,00 -78,00
---
-78,00
---
-18,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 3 748,00 3 748,00
0,0%
3 748,00
0,0%
3 686,00
-1,7%
Kapitał własny -772,00 -770,00
---
-770,00
---
-790,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,14 -0,14
---
-0,14
---
-0,14
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---
-0,01
---
-0,00
---