Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.26, godz. 09:43
kontakt
INNOGENE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
30,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -133,00 -302,00
---
-217,00
---
-303,00
---
Zysk (strata) brutto 894,00 -306,00
---
-217,00
---
-303,00
---
Zysk (strata) netto 894,00 -306,00
---
-217,00
---
-303,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 4 554,00 6 340,00
39,2%
3 693,00
-41,8%
4 125,00
11,7%
Kapitał własny 3 098,00 2 657,00
-14,2%
1 407,00
-47,0%
2 117,00
50,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,54 0,47
-14,2%
0,25
-47,0%
0,37
50,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,16 -0,05
---
-0,04
---
-0,05
---