Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.26, godz. 23:48
kontakt
INNOGENE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
30,00
---
60,00
100,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -302,00 -143,00
---
-303,00
---
-390,00
---
Zysk (strata) brutto -306,00 -299,00
---
-303,00
---
-390,00
---
Zysk (strata) netto -306,00 -230,00
---
-303,00
---
-390,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 6 340,00 3 693,00
-41,8%
4 125,00
11,7%
4 459,00
8,1%
Kapitał własny 2 657,00 1 407,00
-47,0%
2 117,00
50,5%
678,00
-68,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,29 0,25
-13,9%
0,37
50,2%
0,12
-67,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,07 -0,04
---
-0,05
---
-0,07
---