Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.01, godz. 21:24
kontakt
BROADGATE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 19,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 624,00 -12,00
---
-18,00
---
-32,00
---
Zysk (strata) brutto 1 454,00 -12,00
---
-18,00
---
-32,00
---
Zysk (strata) netto 2 746,00 -12,00
---
-18,00
---
-32,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 6 965,00 6 964,00
-0,0%
6 968,00
0,1%
6 976,00
0,1%
Kapitał własny 5 479,00 5 460,00
-0,3%
5 442,00
-0,3%
5 411,00
-0,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,45 0,44
-0,2%
0,44
-0,4%
0,44
-0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,22 -0,00
---
-0,00
---
-0,00
---