Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.05, godz. 02:48
kontakt
BROADGATE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów -3,00 22,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4,00 6,00
---
-16,00
---
Zysk (strata) brutto -117,00 -181,00
---
389,00
---
Zysk (strata) netto -117,00 -181,00
---
367,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 30 087,00 31 166,00
3,6%
30 449,00
-2,3%
Kapitał własny 3 720,00 3 149,00
-15,3%
3 515,00
11,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,30 0,26
-15,2%
0,29
11,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,02
---
0,03
---