Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.14, godz. 10:41
kontakt
FOREVEREN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 9 076,00 9 950,00
9,6%
7 063,00
-29,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 006,00 2 656,00
164,0%
1 436,00
-45,9%
Zysk (strata) brutto 1 142,00 2 609,00
128,5%
1 553,00
-40,5%
Zysk (strata) netto 918,00 2 073,00
125,8%
1 036,00
-50,0%
Amortyzacja 70,00 64,00
-8,6%
115,00
79,7%
Aktywa 48 548,00 50 085,00
3,2%
53 143,00
6,1%
Kapitał własny 40 676,00 42 749,00
5,1%
43 785,00
2,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,50 1,57
5,2%
1,61
2,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,08
123,5%
0,04
-50,0%