Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 11:16
kontakt
FOREVEREN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 5 468,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 625,00
Zysk (strata) brutto -645,00
Zysk (strata) netto -559,00
Amortyzacja 303,00
Aktywa 41 797,00
Kapitał własny 31 858,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,17
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02