Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.10, godz. 10:34
kontakt
BALTICON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 46 447,00 50 864,00
9,5%
51 222,00
0,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 680,00 1 441,00
-14,2%
1 150,00
-20,2%
Zysk (strata) brutto 1 416,00 -240,00
---
1 450,00
---
Zysk (strata) netto 1 195,00 -738,00
---
1 307,00
---
Amortyzacja 2 269,00 2 191,00
-3,4%
2 243,00
2,4%
Aktywa 105 663,00 119 474,00
13,1%
129 193,00
8,1%
Kapitał własny 51 862,00 51 001,00
-1,7%
52 264,00
2,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,70 16,43
-1,7%
16,83
2,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,38 -0,24
---
0,42
---