Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.14, godz. 09:59
kontakt
MFOOD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -119,00 -132,00
---
-12,00
---
Zysk (strata) brutto 545,00 -205,00
---
-15,00
---
Zysk (strata) netto 545,00 -205,00
---
-15,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 109 895,00 63 045,00
-42,6%
83 256,00
32,1%
Kapitał własny 95 361,00 60 375,00
-36,7%
80 572,00
33,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,80 6,22
-63,0%
8,30
33,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,10 -0,02
---
-0,00
---