Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.29, godz. 21:50
kontakt
MFOOD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 83,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -273,00 -49,00
---
-61,00
---
-235,00
---
Zysk (strata) brutto -295,00 -52,00
---
-62,00
---
-241,00
---
Zysk (strata) netto -295,00 -52,00
---
-62,00
---
-241,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 89 108,00 90 090,00
1,1%
90 397,00
0,3%
89 664,00
-0,8%
Kapitał własny 83 427,00 84 933,00
1,8%
85 919,00
1,2%
85 527,00
-0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 15,96 16,25
1,8%
16,44
1,2%
16,36
-0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,06 -0,01
---
-0,01
---
-0,05
---