Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.08, godz. 19:32
kontakt
MFOOD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
331,00
---
83,00
-74,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 224,00 -33,00
---
281,00
---
-273,00
---
Zysk (strata) brutto 219,00 -33,00
---
275,00
---
-295,00
---
Zysk (strata) netto 219,00 -33,00
---
275,00
---
-295,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 87 804,00 87 864,00
0,1%
88 045,00
0,2%
89 108,00
1,2%
Kapitał własny 83 373,00 83 447,00
0,1%
83 722,00
0,3%
83 427,00
-0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 15,95 15,97
0,1%
16,02
0,3%
15,96
-0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 -0,01
---
0,05
---
-0,06
---