Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.26, godz. 12:26
kontakt
MFOOD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 331,00 83,00
-74,9%
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 281,00 -273,00
---
-49,00
---
-61,00
---
Zysk (strata) brutto 275,00 -295,00
---
-52,00
---
-62,00
---
Zysk (strata) netto 275,00 -295,00
---
-52,00
---
-62,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 88 045,00 89 108,00
1,2%
90 090,00
1,1%
90 397,00
0,3%
Kapitał własny 83 722,00 83 427,00
-0,4%
84 933,00
1,8%
85 919,00
1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,02 15,96
-0,3%
16,25
1,8%
16,44
1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 -0,06
---
-0,01
---
-0,01
---