Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.05, godz. 23:43
kontakt
MOVGAMVR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
20,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 43,00 -32,00
---
-14,00
---
-16,00
---
Zysk (strata) brutto 31,00 -33,00
---
-17,00
---
-19,00
---
Zysk (strata) netto 31,00 -33,00
---
-17,00
---
-19,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 459,00 459,00
0,0%
461,00
0,4%
487,00
5,6%
Kapitał własny 75,00 42,00
-44,0%
25,00
-40,5%
7,00
-72,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,00
-42,9%
0,00
-50,0%
0,00
-50,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
-0,00
---
-0,00
---