Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.26, godz. 13:55
kontakt
MOVGAMVR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 51,00 0,00
---
-5,00
---
100,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 162,00 -100,00
---
-104,00
---
-3,00
---
Zysk (strata) brutto 160,00 -100,00
---
-107,00
---
-6,00
---
Zysk (strata) netto 160,00 -100,00
---
-107,00
---
-6,00
---
Amortyzacja 21,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 441,00 514,00
16,6%
427,00
-16,9%
484,00
13,3%
Kapitał własny 220,00 120,00
-45,5%
14,00
-88,3%
7,00
-50,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,01
-43,5%
0,00
-92,3%
0,00
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 -0,01
---
-0,01
---
-0,00
---