Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.26, godz. 18:46
kontakt
CELTIC
Roczne skonsolidowane
 2020-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 18 559,00 18 559,00
0,0%
1 433,00
-92,3%
748,00
-47,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 15 597,00 19 365,00
24,2%
-3 512,00
---
-16,00
---
Zysk (strata) brutto 23 862,00 8 011,00
-66,4%
23 476,00
193,0%
17 590,00
-25,1%
Zysk (strata) netto 16 307,00 16 307,00
0,0%
31 173,00
91,2%
-13 290,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
121,00
---
-6,00
---
Aktywa 472 346,00 472 346,00
0,0%
275 322,00
-41,7%
115 526,00
-58,0%
Kapitał własny 285 048,00 285 048,00
0,0%
144 663,00
-49,2%
81 129,00
-43,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,81 10,81
0,0%
5,49
-49,2%
9,05
64,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,62 0,62
0,0%
1,18
91,3%
-1,48
---