Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.01.20, godz. 11:27
kontakt
CELTIC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 39,00 39,00
0,0%
40,00
2,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 857,00 5 053,00
76,9%
-1 580,00
---
Zysk (strata) brutto 2 772,00 85 499,00
2 984,4%
-671,00
---
Zysk (strata) netto 2 680,00 85 724,00
3 098,7%
-743,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 252 763,00 326 617,00
29,2%
154 224,00
-52,8%
Kapitał własny 205 488,00 291 212,00
41,7%
118 891,00
-59,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,79 11,04
41,7%
4,51
-59,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,10 3,25
3 087,3%
-0,03
---