Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 10:22
kontakt
CELTIC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 39,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 053,00
Zysk (strata) brutto 85 499,00
Zysk (strata) netto 85 724,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 326 617,00
Kapitał własny 291 212,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,04
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,25