Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.05, godz. 02:34
kontakt
CELTIC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-03-312023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 6,00 6,00
0,0%
6,00
0,0%
6,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 15 375,00 15 375,00
0,0%
15 375,00
0,0%
4 488,00
-70,8%
Zysk (strata) brutto 11 520,00 11 520,00
0,0%
11 520,00
0,0%
5 899,00
-48,8%
Zysk (strata) netto 17 757,00 17 757,00
0,0%
17 757,00
0,0%
5 899,00
-66,8%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 33 508,00 33 508,00
0,0%
33 508,00
0,0%
35 128,00
4,8%
Kapitał własny 29 020,00 29 020,00
0,0%
29 020,00
0,0%
34 919,00
20,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,24 3,24
0,0%
3,24
0,0%
3,90
20,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,98 1,98
0,0%
1,98
0,0%
0,66
-66,8%