Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.30, godz. 07:37
kontakt
CELTIC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 43,00 6,00
-86,0%
6,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -10 392,00 -881,00
---
-23 555,00
---
Zysk (strata) brutto 11 304,00 -250,00
---
-13 271,00
---
Zysk (strata) netto 11 376,00 -394,00
---
-13 863,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 144 505,00 143 559,00
-0,7%
124 604,00
-13,2%
Kapitał własny 130 268,00 129 875,00
-0,3%
116 011,00
-10,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,94 14,48
193,2%
12,94
-10,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,43 -0,04
---
-1,55
---