Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.26, godz. 10:54
kontakt
ABSINVEST
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -100,00 -192,00
---
-161,00
---
-115,00
---
Zysk (strata) brutto -495,00 -659,00
---
-2 825,00
---
1 641,00
---
Zysk (strata) netto -414,00 -490,00
---
-2 353,00
---
1 343,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 19 704,00 19 810,00
0,5%
15 010,00
-24,2%
18 590,00
23,9%
Kapitał własny 17 614,00 17 124,00
-2,8%
8 357,00
-51,2%
16 115,00
92,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,20 2,14
-2,8%
1,04
-51,2%
2,01
92,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,05 -0,06
---
-0,29
---
0,17
---