Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.08, godz. 19:39
kontakt
OZECAPITAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-03-312021-06-302021-09-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 213,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -131,00 -91,00
---
-63,00
---
0,00
---
Zysk (strata) brutto 39 311,00 -25 884,00
---
-36 781,00
---
0,00
---
Zysk (strata) netto 31 814,00 -20 984,00
---
-29 809,00
---
0,00
---
Amortyzacja 21,00 21,00
0,0%
5,00
-76,2%
0,00
---
Aktywa 146 281,00 120 722,00
-17,5%
82 704,00
-31,5%
82 704,00
0,0%
Kapitał własny 119 439,00 98 455,00
-17,6%
68 646,00
-30,3%
68 646,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,69 3,04
-17,6%
2,12
-30,3%
2,12
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,98 -0,65
---
-0,92
---
-0,92
---