Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 10:15
kontakt
OZECAPITAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -91,00
Zysk (strata) brutto -25 884,00
Zysk (strata) netto -20 984,00
Amortyzacja 21,00
Aktywa 120 722,00
Kapitał własny 98 455,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,04
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,65