Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.02, godz. 02:28
kontakt
SUNDRAGON
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 5 668,00 4 554,00
-19,7%
15,00
-99,7%
15,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -745,00 -655,00
---
-217,00
---
-225,00
---
Zysk (strata) brutto 5 376,00 -12 511,00
---
-2 806,00
---
-2 797,00
---
Zysk (strata) netto 4 192,00 -10 476,00
---
-2 239,00
---
-2 230,00
---
Amortyzacja 259,00 198,00
-23,6%
209,00
5,6%
209,00
0,0%
Aktywa 20 275,00 9 061,00
-55,3%
31 822,00
251,2%
31 840,00
0,1%
Kapitał własny 14 059,00 3 581,00
-74,5%
25 132,00
601,8%
25 141,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,13 0,03
-74,8%
0,23
606,2%
0,23
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 -0,09
---
-0,02
---
-0,02
---