Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.03, godz. 16:53
kontakt
SUNDRAGON
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 198,00 271,00
36,9%
15,00
-94,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 38,00 -4,00
---
-217,00
---
Zysk (strata) brutto 6 234,00 -11 787,00
---
-2 806,00
---
Zysk (strata) netto 5 051,00 -9 739,00
---
-2 239,00
---
Amortyzacja 65,00 48,00
-26,2%
27,00
-43,8%
Aktywa 17 042,00 5 994,00
-64,8%
25 768,00
329,9%
Kapitał własny 15 101,00 5 362,00
-64,5%
25 132,00
368,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,14 0,05
-64,7%
0,23
370,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 -0,09
---
-0,02
---