Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.30, godz. 23:58
kontakt
SUNDRAGON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -54,00 -54,00
---
-70,00
---
-51,00
---
Zysk (strata) brutto -1 071,00 184,00
---
-430,00
---
-186,00
---
Zysk (strata) netto -861,00 149,00
---
-362,00
---
-160,00
---
Amortyzacja 2,00 2,00
0,0%
3,00
50,0%
1,00
-66,7%
Aktywa 25 768,00 25 843,00
0,3%
25 574,00
-1,0%
25 438,00
-0,5%
Kapitał własny 25 132,00 25 281,00
0,6%
24 919,00
-1,4%
24 759,00
-0,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,23 0,08
-64,2%
0,08
-1,2%
0,08
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,00
---
-0,00
---
-0,00
---