Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.05.20, godz. 10:03
kontakt
GRUPAREC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 083,00 1 141,00
5,4%
1 040,00
-8,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 274,00 376,00
37,2%
-140,00
---
Zysk (strata) brutto 273,00 376,00
37,7%
789,00
109,8%
Zysk (strata) netto 270,00 372,00
37,8%
662,00
78,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 18 748,00 19 077,00
1,8%
19 843,00
4,0%
Kapitał własny 16 679,00 17 051,00
2,2%
17 712,00
3,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,10 10,32
2,2%
10,72
3,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,16 0,22
38,0%
0,40
77,8%