Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.26, godz. 12:10
kontakt
GRUPAREC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 141,00 1 040,00
-8,9%
955,00
-8,2%
1 180,00
23,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 376,00 -140,00
---
62,00
---
102,00
64,5%
Zysk (strata) brutto 376,00 789,00
109,8%
62,00
-92,1%
102,00
64,5%
Zysk (strata) netto 372,00 662,00
78,0%
58,00
-91,2%
97,00
67,2%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 19 077,00 19 843,00
4,0%
20 044,00
1,0%
20 038,00
-0,0%
Kapitał własny 17 051,00 17 712,00
3,9%
17 770,00
0,3%
17 042,00
-4,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,32 10,72
3,9%
10,76
0,3%
10,32
-4,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,22 0,40
77,8%
0,04
-91,2%
0,06
68,6%