Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.26, godz. 10:49
kontakt
MFO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 233 536,00 323 810,00
38,7%
256 594,00
-20,8%
295 143,00
15,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 42 805,00 77 483,00
81,0%
22 615,00
-70,8%
21 777,00
-3,7%
Zysk (strata) brutto 42 156,00 76 597,00
81,7%
21 874,00
-71,4%
20 808,00
-4,9%
Zysk (strata) netto 34 106,00 61 954,00
81,7%
17 930,00
-71,1%
16 813,00
-6,2%
Amortyzacja 1 307,00 1 357,00
3,8%
1 428,00
5,2%
1 594,00
11,6%
Aktywa 417 109,00 546 164,00
30,9%
556 929,00
2,0%
630 856,00
13,3%
Kapitał własny 233 771,00 295 725,00
26,5%
316 077,00
6,9%
332 890,00
5,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 35,38 44,76
26,5%
47,84
6,9%
50,38
5,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 5,16 9,38
81,6%
2,71
-71,1%
2,54
-6,2%