Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.09, godz. 06:19
kontakt
MFO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 106 473,00 176 438,00
65,7%
233 536,00
32,4%
323 810,00
38,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 13 387,00 23 747,00
77,4%
42 805,00
80,3%
77 483,00
81,0%
Zysk (strata) brutto 13 680,00 23 469,00
71,6%
42 156,00
79,6%
76 597,00
81,7%
Zysk (strata) netto 11 324,00 18 974,00
67,6%
34 106,00
79,8%
61 954,00
81,7%
Amortyzacja 1 294,00 1 287,00
-0,5%
1 307,00
1,6%
1 357,00
3,8%
Aktywa 311 399,00 388 681,00
24,8%
417 109,00
7,3%
546 164,00
30,9%
Kapitał własny 187 299,00 206 273,00
10,1%
233 771,00
13,3%
295 725,00
26,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 28,35 31,22
10,1%
35,38
13,3%
44,76
26,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,71 2,87
67,6%
5,16
79,7%
9,38
81,6%