Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.02, godz. 15:43
kontakt
MFO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 323 810,00 256 594,00
-20,8%
295 143,00
15,0%
295 324,00
0,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 77 483,00 22 615,00
-70,8%
21 777,00
-3,7%
35 357,00
62,4%
Zysk (strata) brutto 76 597,00 21 874,00
-71,4%
20 808,00
-4,9%
35 244,00
69,4%
Zysk (strata) netto 61 954,00 17 930,00
-71,1%
16 813,00
-6,2%
28 493,00
69,5%
Amortyzacja 1 357,00 1 428,00
5,2%
1 594,00
11,6%
1 641,00
2,9%
Aktywa 546 164,00 556 929,00
2,0%
630 856,00
13,3%
634 018,00
0,5%
Kapitał własny 295 725,00 316 077,00
6,9%
332 890,00
5,3%
334 953,00
0,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 44,76 47,84
6,9%
50,38
5,3%
50,69
0,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 9,38 2,71
-71,1%
2,54
-6,2%
4,31
69,4%