Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.31, godz. 07:51
kontakt
OXYGEN
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 888,00
---
2 057,00
131,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -124,00 -5 068,00
---
-2 039,00
---
Zysk (strata) brutto -126,00 -13 182,00
---
-5 348,00
---
Zysk (strata) netto -126,00 -13 085,00
---
-5 067,00
---
Amortyzacja 0,00 8 418,00
---
3 242,00
-61,5%
Aktywa 112,00 10 193,00
9 000,9%
7 724,00
-24,2%
Kapitał własny 32,00 8 299,00
25 834,4%
4 838,00
-41,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,16
3 850,0%
0,05
-66,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,25
---
-0,06
---