Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.06, godz. 12:42
kontakt
OXYGEN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 9,00 51,00
466,7%
83,00
62,7%
42,00
-49,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -166,00 -91,00
---
-138,00
---
-89,00
---
Zysk (strata) brutto -148,00 -29,00
---
-145,00
---
-55,00
---
Zysk (strata) netto -164,00 -29,00
---
-145,00
---
-55,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 17 581,00 17 700,00
0,7%
19 839,00
12,1%
20 956,00
5,6%
Kapitał własny 16 610,00 16 729,00
0,7%
17 784,00
6,3%
17 723,00
-0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,18 0,18
0,5%
0,20
6,6%
0,18
-5,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---
-0,00
---
-0,00
---