Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.02, godz. 17:33
kontakt
EUCO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 5 185,00 5 691,00
9,8%
0,00
---
8 693,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -12 499,00 1 053,00
---
0,00
---
1 745,00
---
Zysk (strata) brutto -13 806,00 130,00
---
0,00
---
756,00
---
Zysk (strata) netto -13 485,00 55,00
---
0,00
---
377,00
---
Amortyzacja 473,00 559,00
18,2%
487,00
-12,9%
52,00
-89,3%
Aktywa 106 989,00 105 325,00
-1,6%
112 472,00
6,8%
163 966,00
45,8%
Kapitał własny 1 499,00 1 554,00
3,7%
1 560,00
0,4%
34 766,00
2 128,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,27 0,28
3,7%
0,28
0,4%
0,28
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -2,41 0,01
---
0,00
---
0,00
---