Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.29, godz. 06:17
kontakt
EUCO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7 821,00 5 819,00
-25,6%
5 656,00
-2,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5 440,00 916,00
---
429,00
-53,2%
Zysk (strata) brutto -6 168,00 78,00
---
-411,00
---
Zysk (strata) netto -6 144,00 -193,00
---
-260,00
---
Amortyzacja 582,00 583,00
0,2%
582,00
-0,2%
Aktywa 120 486,00 121 508,00
0,8%
121 558,00
0,0%
Kapitał własny 16 383,00 16 190,00
-1,2%
15 930,00
-1,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,93 2,89
-1,2%
2,84
-1,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,10 -0,03
---
-0,05
---