Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.04, godz. 04:59
kontakt
GAMEDUST
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 208,00 42,00
-79,8%
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -52,00 -460,00
---
-129,00
---
-93,00
---
Zysk (strata) brutto -23,00 -502,00
---
-128,00
---
-93,00
---
Zysk (strata) netto -23,00 -502,00
---
231,00
---
-88,00
---
Amortyzacja 8,00 5,00
-37,5%
0,00
---
0,00
---
Aktywa 11 411,00 10 665,00
-6,5%
12 034,00
12,8%
71 834,00
496,9%
Kapitał własny 9 383,00 8 881,00
-5,4%
9 112,00
2,6%
71 761,00
687,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,08
-6,0%
0,08
2,6%
0,31
282,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
0,00
---
0,00
---