Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.01, godz. 13:35
kontakt
MALKOWSKI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 14 990,00 15 791,00
5,3%
12 975,00
-17,8%
14 975,00
15,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 652,00 1 538,00
-6,9%
-2 972,00
---
700,00
---
Zysk (strata) brutto 1 540,00 1 451,00
-5,8%
-3 082,00
---
350,00
---
Zysk (strata) netto 1 258,00 1 210,00
-3,8%
-2 767,00
---
321,00
---
Amortyzacja 264,00 255,00
-3,4%
269,00
5,5%
277,00
3,0%
Aktywa 37 835,00 39 691,00
4,9%
38 184,00
-3,8%
41 591,00
8,9%
Kapitał własny 15 995,00 17 205,00
7,6%
14 494,00
-15,8%
14 814,00
2,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,99 2,14
7,6%
1,80
-15,7%
1,84
2,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,16 0,15
-3,8%
-0,34
---
0,04
---