Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.23, godz. 21:13
kontakt
PROMISE
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 572 658,00 625 202,00
9,2%
712 597,00
14,0%
761 972,00
6,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 807,00 2 245,00
-67,0%
707,00
-68,5%
2 328,00
229,3%
Zysk (strata) brutto 7 238,00 1 786,00
-75,3%
1 742,00
-2,5%
2 789,00
60,1%
Zysk (strata) netto 5 233,00 1 064,00
-79,7%
1 742,00
63,7%
2 279,00
30,8%
Amortyzacja 1 407,00 1 402,00
-0,4%
1 551,00
10,6%
940,00
-39,4%
Aktywa 171 955,00 241 617,00
40,5%
185 699,00
-23,1%
273 777,00
47,4%
Kapitał własny 25 001,00 26 074,00
4,3%
27 816,00
6,7%
30 728,00
10,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,50 2,59
3,3%
2,76
6,7%
2,72
-1,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,52 0,11
-79,8%
0,17
63,2%
0,20
16,2%