Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.03, godz. 16:34
kontakt
PROMISE
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 253 799,00 242 479,00
-4,5%
263 024,00
8,5%
321 073,00
22,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 309,00 254,00
-95,2%
1 697,00
568,1%
760,00
-55,2%
Zysk (strata) brutto 5 887,00 641,00
-89,1%
865,00
34,9%
2 277,00
163,2%
Zysk (strata) netto 4 798,00 460,00
-90,4%
865,00
88,0%
1 797,00
107,7%
Amortyzacja 444,00 670,00
50,9%
737,00
10,0%
648,00
-12,1%
Aktywa 173 311,00 138 537,00
-20,1%
189 654,00
36,9%
168 938,00
-10,9%
Kapitał własny 37 659,00 25 461,00
-32,4%
26 939,00
5,8%
29 321,00
8,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,25 2,55
-21,5%
2,67
4,8%
2,89
8,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,41 0,05
-88,9%
0,09
87,0%
0,18
105,8%