Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.28, godz. 05:01
kontakt
PROMISE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 153 061,00 187 553,00
22,5%
253 346,00
35,1%
200 663,00
-20,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 409,00 578,00
41,3%
990,00
71,3%
1 587,00
60,3%
Zysk (strata) brutto 2 033,00 36,00
-98,2%
476,00
1 222,2%
868,00
82,4%
Zysk (strata) netto 1 819,00 -35,00
---
517,00
---
452,00
-12,6%
Amortyzacja 383,00 156,00
-59,3%
136,00
-12,8%
303,00
122,8%
Aktywa 168 938,00 156 001,00
-7,7%
273 777,00
75,5%
189 623,00
-30,7%
Kapitał własny 29 321,00 29 286,00
-0,1%
30 728,00
4,9%
31 180,00
1,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,89 2,88
-0,1%
2,72
-5,8%
2,76
1,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,18 -0,00
---
0,05
---
0,04
-13,0%