Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.09, godz. 05:51
kontakt
PROMISE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 203 263,00 145 657,00
-28,3%
117 366,00
-19,4%
199 823,00
70,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 555,00 -658,00
---
2 355,00
---
773,00
-67,2%
Zysk (strata) brutto 1 484,00 -3 659,00
---
4 524,00
---
167,00
-96,3%
Zysk (strata) netto 631,00 -3 659,00
---
4 524,00
---
167,00
-96,3%
Amortyzacja 407,00 387,00
-4,9%
387,00
0,0%
438,00
13,2%
Aktywa 241 617,00 190 912,00
-21,0%
189 654,00
-0,7%
207 951,00
9,6%
Kapitał własny 26 074,00 22 606,00
-13,3%
26 939,00
19,2%
27 107,00
0,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,59 2,24
-13,3%
2,67
19,2%
2,69
0,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 -0,36
---
0,45
---
0,02
-96,2%