Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 03:47
kontakt
EDINVEST
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 6 835,00 22 950,00
235,8%
16 855,00
-26,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 952,00 4 062,00
326,7%
1 907,00
-53,1%
Zysk (strata) brutto 738,00 4 003,00
442,4%
1 833,00
-54,2%
Zysk (strata) netto 625,00 3 453,00
452,5%
1 092,00
-68,4%
Amortyzacja 77,00 70,00
-9,1%
64,00
-8,6%
Aktywa 79 836,00 84 617,00
6,0%
86 861,00
2,7%
Kapitał własny 60 470,00 63 923,00
5,7%
65 015,00
1,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,88 5,16
5,7%
5,25
1,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,28
458,0%
0,09
-68,5%