Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.29, godz. 07:08
kontakt
EDINVEST
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 20 389,00 14 792,00
-27,5%
15 105,00
2,1%
6 835,00
-54,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 090,00 4 317,00
39,7%
1 303,00
-69,8%
952,00
-26,9%
Zysk (strata) brutto 2 897,00 4 210,00
45,3%
1 058,00
-74,9%
738,00
-30,2%
Zysk (strata) netto 2 478,00 3 888,00
56,9%
798,00
-79,5%
625,00
-21,7%
Amortyzacja 71,00 82,00
15,5%
41,00
-50,0%
77,00
87,8%
Aktywa 85 058,00 87 906,00
3,3%
83 578,00
-4,9%
79 836,00
-4,5%
Kapitał własny 58 278,00 62 167,00
6,7%
59 845,00
-3,7%
60 470,00
1,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,70 5,02
6,7%
4,83
-3,7%
4,88
1,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,20 0,31
57,0%
0,06
-79,6%
0,05
-21,9%