Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.09, godz. 02:56
kontakt
ENELMED
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 417 518,00 399 734,00
-4,3%
441 140,00
10,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 530,00 17 633,00
170,0%
6 478,00
-63,3%
Zysk (strata) brutto -1 436,00 -7 794,00
---
-36,00
---
Zysk (strata) netto -2 872,00 -7 157,00
---
-1 246,00
---
Amortyzacja 56 567,00 56 406,00
-0,3%
56 968,00
1,0%
Aktywa 445 116,00 419 910,00
-5,7%
465 612,00
10,9%
Kapitał własny 105 164,00 98 006,00
-6,8%
175 502,00
79,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,46 4,16
-6,8%
6,21
49,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,12 -0,30
---
-0,04
---