Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.20, godz. 23:37
kontakt
ENELMED
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 196 104,00 215 291,00
9,8%
235 051,00
9,2%
297 467,00
26,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 454,00 151,00
-98,0%
-16 298,00
---
-1 780,00
---
Zysk (strata) brutto -3 561,00 1 008,00
---
-21 346,00
---
4 724,00
---
Zysk (strata) netto -2 277,00 -152,00
---
-19 271,00
---
4 507,00
---
Amortyzacja 28 681,00 28 400,00
-1,0%
30 277,00
6,6%
35 257,00
16,4%
Aktywa 400 800,00 382 105,00
-4,7%
429 440,00
12,4%
478 630,00
11,5%
Kapitał własny 99 939,00 98 861,00
-1,1%
156 221,00
58,0%
156 545,00
0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,24 4,20
-1,1%
5,52
31,7%
5,54
0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,10 -0,01
---
-0,68
---
0,16
---