Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.04, godz. 20:04
kontakt
ENELMED
Półroczne skonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 203 791,00 196 104,00
-3,8%
215 291,00
9,8%
235 051,00
9,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 107,00 7 454,00
---
151,00
-98,0%
-16 302,00
---
Zysk (strata) brutto -4 212,00 -3 561,00
---
1 008,00
---
-21 277,00
---
Zysk (strata) netto -4 210,00 -2 277,00
---
-152,00
---
-19 201,00
---
Amortyzacja 26 901,00 28 681,00
6,6%
28 400,00
-1,0%
30 281,00
6,6%
Aktywa 420 473,00 400 800,00
-4,7%
382 105,00
-4,7%
433 989,00
13,6%
Kapitał własny 100 466,00 99 939,00
-0,5%
98 861,00
-1,1%
157 639,00
59,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,26 4,24
-0,5%
4,20
-1,1%
5,57
32,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,18 -0,10
---
-0,01
---
-0,68
---