Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.08, godz. 19:11
kontakt
ENELMED
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 102 148,00 105 962,00
3,7%
109 314,00
3,2%
128 495,00
17,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 756,00 1 835,00
-51,1%
-886,00
---
-3 688,00
---
Zysk (strata) brutto -6 574,00 -1 463,00
---
2 283,00
---
2 090,00
-8,5%
Zysk (strata) netto -6 021,00 -1 609,00
---
1 562,00
---
752,00
-51,9%
Amortyzacja 13 957,00 14 043,00
0,6%
14 124,00
0,6%
14 254,00
0,9%
Aktywa 419 910,00 413 346,00
-1,6%
406 914,00
-1,6%
403 908,00
-0,7%
Kapitał własny 98 006,00 96 398,00
-1,6%
97 960,00
1,6%
96 785,00
-1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,16 4,09
-1,7%
4,16
1,6%
4,11
-1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,26 -0,07
---
0,07
---
0,03
-51,5%