Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.05, godz. 23:50
kontakt
11BIT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 13 418,00 20 927,00
56,0%
17 746,00
-15,2%
28 024,00
57,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 923,00 11 612,00
196,0%
3 749,00
-67,7%
9 668,00
157,9%
Zysk (strata) brutto 4 698,00 12 137,00
158,3%
5 352,00
-55,9%
12 454,00
132,7%
Zysk (strata) netto 4 090,00 11 285,00
175,9%
3 774,00
-66,6%
11 310,00
199,7%
Amortyzacja 1 863,00 1 793,00
-3,8%
1 569,00
-12,5%
1 504,00
-4,1%
Aktywa 204 691,00 219 513,00
7,2%
226 627,00
3,2%
242 514,00
7,0%
Kapitał własny 185 465,00 197 337,00
6,4%
202 045,00
2,4%
215 261,00
6,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 78,48 83,51
6,4%
85,50
2,4%
91,09
6,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,73 4,78
175,9%
1,60
-66,6%
4,79
199,7%