Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.26, godz. 13:15
kontakt
11BIT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 20 941,00 13 418,00
-35,9%
20 927,00
56,0%
17 746,00
-15,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 054,00 3 923,00
-64,5%
11 612,00
196,0%
3 749,00
-67,7%
Zysk (strata) brutto 10 708,00 4 698,00
-56,1%
12 137,00
158,3%
5 352,00
-55,9%
Zysk (strata) netto 9 749,00 4 090,00
-58,0%
11 285,00
175,9%
3 774,00
-66,6%
Amortyzacja 2 323,00 1 863,00
-19,8%
1 793,00
-3,8%
1 569,00
-12,5%
Aktywa 201 184,00 204 691,00
1,7%
219 513,00
7,2%
226 627,00
3,2%
Kapitał własny 180 227,00 185 465,00
2,9%
197 337,00
6,4%
202 045,00
2,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 76,27 78,48
2,9%
83,51
6,4%
85,50
2,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 4,13 1,73
-58,0%
4,78
175,9%
1,60
-66,6%