Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.04.02, godz. 08:35
kontakt
VIDIS
Półroczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 52 412,00 57 194,00
9,1%
67 712,00
18,4%
80 768,00
19,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 081,00 4 729,00
-6,9%
7 038,00
48,8%
2 737,00
-61,1%
Zysk (strata) brutto 4 999,00 4 674,00
-6,5%
6 663,00
42,6%
2 229,00
-66,5%
Zysk (strata) netto 4 014,00 3 755,00
-6,5%
5 591,00
48,9%
1 915,00
-65,7%
Amortyzacja 925,00 831,00
-10,2%
933,00
12,3%
1 137,00
21,9%
Aktywa 36 770,00 35 753,00
-2,8%
49 449,00
38,3%
54 284,00
9,8%
Kapitał własny 16 634,00 18 715,00
12,5%
23 034,00
23,1%
24 089,00
4,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,87 7,73
12,5%
9,51
23,1%
9,95
4,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,66 1,55
-6,5%
2,31
48,9%
0,79
-65,7%