Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.22, godz. 20:42
kontakt
VIDIS
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 48 118,00 52 616,00
9,3%
62 383,00
18,6%
67 100,00
7,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 482,00 4 145,00
-7,5%
6 118,00
47,6%
2 591,00
-57,6%
Zysk (strata) brutto 4 449,00 4 124,00
-7,3%
6 289,00
52,5%
2 880,00
-54,2%
Zysk (strata) netto 3 582,00 3 324,00
-7,2%
5 389,00
62,1%
2 460,00
-54,4%
Amortyzacja 842,00 736,00
-12,6%
835,00
13,5%
962,00
15,2%
Aktywa 34 081,00 33 097,00
-2,9%
46 726,00
41,2%
46 548,00
-0,4%
Kapitał własny 16 016,00 17 755,00
10,9%
21 789,00
22,7%
23 408,00
7,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,61 7,33
10,9%
9,00
22,7%
9,67
7,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,48 1,37
-7,2%
2,23
62,1%
1,02
-54,4%